top of page

PETAME

Choreography & Performance: Ariadne Mikou, Vagia Kapousidou

Video: Lena Athanasopoulou

Lighting Design: Sophia Karakantza

Costume Design: Nikoleta Tsina

Presented at Espacio Dos Festival & To Act or Not to Act Festival by National Theatre of Northern Greece (Thessaloniki, GR)

bottom of page